قسمت سوم ما اختصاص داره به مصاحبمون با مهندس علی قاضی. ایشون در حال حاضر مدیر محصول هستن در شرکت خانه هوشمند هیناوا و تحصیلاتشون رو در حوزه مکانیک ادامه دادن. دانشجوهای مهندسی باید این گفتگو رو بشنون! و اونایی هم که به مباحث مکاترونیک و رباتیک علاقه دارن، فارغ از رشته و مقطع تحصیلشون، میتونن نکات خوبی از این قسمت دریافت کنن.

  • Share:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message